Texter i företagets reklam och marknadsföring handlar ofta om slagkraftiga och klämmiga budskap. Budskap som ska sälja produkter eller tjänster.

Men, budskapet ska även innefatta företagets strategier och den framtoning man vill ha. Inte att förglöma är att de ska harmoniera med den grafiska profil och de bilder man använder.

På Merconda jobbar vi med text, bild och grafisk layout. Antigen som en helhet eller levererar text i nära samarbete med företagets grafiker eller fotograf.