Projekthantering

Vad krävs för att lyckas med projekt? Hur utvecklar man ett projekt för att nå det resultat
man vill få? När ska man använda sig av projekt som arbetsform? Några av de frågor som vi
jobbar med på Merconda.

Kontakta oss då det gäller projekt, vare sig det handlar om utveckling, ledning eller
implementering. Vi har lång erfarenhet av att jobba projektinriktat.

Vi åtar oss även att gå in och styra upp projekt som är på väg att haverera eller redan
kraschat.