Restaurang Masala väljer Merconda för att träna och utbilda sin personal inom sälj och service.

Restaurangbranschen har en tuff och konkurrensutsatt verksamhet. Att slipa personalen i att hantera sälj och servicesituationer mer effektivt gynnar både företaget och kunden. Ett restaurangbesök är inte enbart ett besök för att mätta magen, utan även en upplevelse. Personalen på Masala har nu fått och tränats i att än bättre ta hand om sina gäster!

Merconda erbjuder skräddarsydda kurser inom marknadsföring, säljteknik och service. Kontakta oss för ett kostnadsfritt förslag i vad vi kan göra för ert företag.