Fotograferad i befintligt ljus på högt iso-tal. Kunduppdrag.