Skapad av fyra olika exponeringar som satts samman.