Fotograferad för att lyfta fram det vackra mönstret. Kunduppdrag.