Bild kraftigt bearbetad i Photoshop, ökad färgmättnad, retuschering av små detaljer och ny himmel.