Företagsledare tittar upp i spegelglob i taket

Fotografen bort retucherad i Photoshop.