Studenter

Studenter fotograferade uppifrån med 70 – 200/2,8