Kvinna utanför sin bostad i ett av Beijings Hutonger. Gamla bostadsområden se kejsartiden. Numera är många rivna, andra har köpts upp av rika och rustats. Medan vissa bebos av en gammal befolkning som bott där sedan de föddes. Fotograferad med vidvinkel.