Fotograferade i blå timmen och lite förstärkta i mättnadsgrad, Photoshop