Anders fotograferad när han passerar två blixtar. Fotograferad med Canon 70 – 200/2,8