Sommarväg i Dalarna

Väg fotograferad efter regn i Dalamiljö.