Nora kyrka arrangerar varje år en kyrkstigsvandring genom socknen i Tärnsjö. Vandringen går den gamla historiska vägen på gamla stigar och nya spänger.

Share