Emma tittar på katten och katten tittar på oss. Det som gör bilden är kattens blick rätt in i kameran.