Jörgen i sidoljus och med bilden bearbetad i Photoshop för att ta fram en låg färgmättnad.