Bilder på barn är ofta en utmaning. Svårt att koncentrera sig. Föräldrar som nervösa. Här en bild med ett sidoljus.
Share