En sammansatt bild redigerad i Photoshop. Bilden är gjord av tre delbilder, äpple, ögon och mun. Bilder av denna typ kan oftast hittas på bildbanker med gratis material.